Bron i Untorp

Lite bilder från brobygget i Untorp.

Innan bron är på plats
Bron färdig
Grävmaskinen förbereder brofästena. Per Erik Samilda Är maskinist.
Grävmaskinen förbereder brofästena. Per Erik Samilda Är maskinist.
Brofästena timmrade och klara.
Stäng meny