skoterlederVåra leder

Här hittar du Europas största skotereldorado. Med ca.2500 km högkvalitativ snöskoterled tar du dig mellan boendet, aktiviteterna och upplevelserna. De välpreparerade lederna är upp till 5 meter breda, de har kryss med reflexer och reflexskyltar som visar dig vägen. Vårt ledsystem tar dig mellan tre län och fem kommuner och därför varierar terrängen., från öppna sjöar till djupa skogar och höga fjäll. På varje ort finns ett antal avställningsplatser där du som kommer med egen skoter kan lämna din bil och släpvagn. Där finns också informationstavlor med ledkarta, allmänna regler på lederna och information om orten du befinner dig på. Här finns också tillgång till bensin på vissa orter och du tar dig till pumpen med skotern.

För att se statusen på våra leder ombesörjes ni söka information på respektive Förenings hem eller facebooksida. klart är att vissa ledsträckningar sladdas mindre än andra beroende på trafikbelastningen.

Stäng meny